ISO 45001 : 2018 – Manajemen K3

Pada 12 Maret 2018, ISO 45001 diterbitkan. Berselang satu hari ISO menyelenggarakan diskusi melalui siaran langsung video untuk menjawab semua pertanyaan mengenai standar baru ini.

Kami ingin merangkum poin-poin utama yang disampaikan oleh para ahli yang mengembangkan standar ini.

Percakapan dipandu oleh Maria Lazarte dari Sekretariat Jenderal ISO dengan beberapa narasumber yaitu Richard Jones, Charles Corrie, David Smith, dan Jan Toft Rasmussen. Richard Jones secara aktif terlibat dalam pengembangan OHSAS 18001 serta pengembangan ISO 45001. Charles Corrie adalah Sekretaris komite (ISO / PC 283) yang mengembangkan ISO 45001. David Smith adalah ketua komite ISO PC 283 yang bertanggung jawab untuk pengembangan ISO 45001. Jan Toft Rasmussen adalah konsultan yang berpengalaman di bidang kesehatan dan keselamatan kerja dengan sejarah bekerja di federasi serikat pekerja dan konfederasi.

Apa itu ISO 45001 ?

ISO 45001 adalah Standar Internasional yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3), dengan panduan untuk penggunaannya, untuk memungkinkan organisasi secara proaktif meningkatkan kinerja SMK3 dalam mencegah cedera dan kesehatan yang buruk.

ISO 45001 dimaksudkan untuk diterapkan pada organisasi apa pun tanpa batasan ukuran, jenis dan sifatnya. Semua persyaratannya dimaksudkan untuk diintegrasikan ke dalam proses manajemen organisasi. ISO 45001 memungkinkan suatu organisasi, melalui sistem manajemen K3 nya, untuk mengintegrasikan aspek-aspek lain dari kesehatan dan keselamatan, seperti kesehatan / kesejahteraan pekerja; Namun, perlu dicatat bahwa sebuah organisasi diwajibkan atas persyaratan hukum yang berlaku untuk juga menangani masalah tersebut.

ISO 45001 terdiri daripada sebelas bahagian. Tiga bahagian pertama mewakili pengenalan kepada standard, skop dan rujukan normatif, dan tujuh bahagian lain mengandungi keperluan untuk Sistem Pengurusan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan.Berikut adalah tujuh bahagian utama tersebut:

Bahagian 4: Konteks organisasi (Context of the organization). 

Bahagian ini memerlukan organisasi untuk menentukan konteksnya dari segi Sistem Pengurusan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan, termasuk pihak yang berkepentingan dan keperluan dan harapan mereka. Ia juga mentakrifkan keperluan untuk menentukan skop OHSMS, serta keperluan umum OHSMS.

 

Bahagian 5: Kepimpinan (Leadership). 

Fasal piawaian ini memerlukan pengurusan atasan untuk menunjukkan kepimpinan dan komitmen terhadap OHSMS, bersama dengan menentukan dasar kesihatan & keselamatan pekerjaan. Pengurusan atasan juga harus memberikan pemilik proses dengan peranan dan tanggungjawab lain.

 

Bahagian 6: Perancangan (Planning). 

Bahagian perancangan mentakrifkan keperluan untuk menangani risiko dan peluang, dan keperluan untuk analisis risiko pekerjaan. Fasal ini juga termasuk keperluan untuk pengenalpastian dan penilaian bahaya, menentukan keperluan undang-undang dan lain-lain, objektif OHS dan rancangan untuk mencapainya.

 

Bahagian 7: Sokongan (Support).

Klausa ini mentakrifkan keperluan bagi proses sokongan dan peruntukan sumber yang diperlukan untuk operasi OHSMS yang berkesan. Ia mentakrifkan keperluan untuk orang, infrastruktur, persekitaran kerja, pemantauan dan pengukuran sumber, kecekapan, kesedaran, komunikasi dan maklumat yang didokumenkan.

 

Seksyen 8: Operasi (Operation). 

Fasal ini memberi tumpuan kepada penubuhan kawalan operasi untuk menghapuskan bahaya kesihatan dan keselamatan pekerjaan, pengurusan perubahan dan kesediaan dan tindak balas kecemasan.

 

Bahagian 9: Penilaian prestasi (Performance evaluation). 

Tujuan keperluan yang diletakkan dalam klausa ini adalah untuk menyediakan organisasi dengan mekanisme untuk menentukan keberkesanan OHSMS. Ia mengandungi keperluan untuk pemantauan dan pengukuran yang perlu, termasuk penilaian prestasi, kewajipan pematuhan, semakan audit dalaman dan pengurusan.

 

Bahagian 10: Penambahbaikan (Improvement). 

Bahagian terakhir piawai mentakrifkan keperluan untuk penambahbaikan berterusan OHSMS, termasuk keperluan untuk menguruskan ketidakpatuhan, insiden dan tindakan pembetulan.

Bahagian ini didasarkan pada kitaran Plan-Do-Check-Act (PDCA), yang menggunakan elemen-elemen ini untuk melaksanakan perubahan dalam proses organisasi untuk memacu dan mengekalkan penambahbaikan dalam proses.